Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Kuusamon Kala Oy  (3131025-5)

Vastuuhenkilö: Juha Korhonen, +358 44 984 1224 , info@kuusamonkala.fi

Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja.  Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin myös samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta niiden omaan lukuun toteutettavaan suoramarkkinointiin ja muuhun viestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka ja /tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Muiden kuin yritysasaikkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation Y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot ja yhteysloki. Rekisteri voi sisältää edellä mainittujen tietojen perusteella laadittuja profiileja.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti.

Tietoja kerätään mm. rekisteröidyltä henkilöltä itseltään esim. erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, esim. sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, kampanjoiden, tutkimusten ja kyselyiden yhteydessä.Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiden ja samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä niiden yhteistyökumppaneiden rekistereistä, kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhtiöiden omilta verkkosivuilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja saa kerätä rekisteriin ja käyttää suoramarkkinointiin ja muihin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei henkilö ole tätä kieltänyt.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla, mm. huolellisesti valituille yhteistyökumppaneillle, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa vastaanottamiaan henkilötietoja edelleen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista

Asiaton pääsy tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. 

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan